Električni liftovi sa mašinskom prostorijom na vrhu voznog okna za teške terete i sa visokim performansama

Orona 3G X26

 • Brzina: 1 (m/s)
 • Nosivost: 1050-1600 (kg)
 • Kapacitet: 14-21 (osoba)
 • Pogon: Električni direktni
 • Max. visina dizanja: 45 (m)
 • Max. broj stanica: 14
 • Frekvencija saobraćaja: SREDNJA

Električni liftovi sa mašinskom prostorijom na vrhu voznog okna za teške terete i sa visokim performansama

Orona 3G X28

 • Brzina: 0.5-1 (m/s)
 • Nosivost: 1650–2500 (kg)
 • Kapacitet: 22-33 (osoba)
 • Pogon: Električni direktni
 • Max. visina dizanja: 45 (m)
 • Max. broj stanica: 14
 • Frekvencija saobraćaja: SREDNJA

Električni liftovi sa mašinskom prostorijom na vrhu voznog okna za teške terete i sa visokim performansama

Orona 3G X22

 • Brzina: 1 (m/s)
 • Nosivost: 2550-3500 (kg)
 • Kapacitet: - (osoba)
 • Pogon: Električni direktni
 • Max. visina dizanja: 45 (m)
 • Max. broj stanica: 14
 • Frekvencija saobraćaja: NISKA

Električni liftovi sa mašinskom prostorijom na vrhu voznog okna za teške terete i sa visokim performansama

Orona 3G X22

 • Brzina: 0.5 (m/s)
 • Nosivost: 2550-5000 (kg)
 • Kapacitet: - (osoba)
 • Pogon: Električni direktni
 • Max. visina dizanja: 30 (m)
 • Max. broj stanica: 14
 • Frekvencija saobraćaja: NISKA

Hidraulični liftovi za teške i/ili osetljive terete

Orona 3G X35

 • Brzina: 0.3–0.5 (m/s)
 • Nosivost: 1275-2500 (kg)
 • Kapacitet: - (osoba)
 • Pogon: Hidraulični
 • Max. visina dizanja: 21 (m)
 • Max. broj stanica: 7
 • Frekvencija saobraćaja: NISKA

Hidraulični liftovi za teške i/ili osetljive terete

Orona 3G X37

 • Brzina: 0.2–0.5 (m/s)
 • Nosivost: 2550–5000 (kg)
 • Kapacitet: - (osoba)
 • Pogon: Hidraulični
 • Max. visina dizanja: 21 (m)
 • Max. broj stanica: 7
 • Frekvencija saobraćaja: SREDNJA

Hidraulični liftovi za teške i/ili osetljive terete

Orona 3G X37

 • Brzina: 0.2–0.5 (m/s)
 • Nosivost: 3500–5000 (kg)
 • Kapacitet: - (osoba)
 • Pogon: Hidraulični
 • Max. visina dizanja: 21 (m)
 • Max. broj stanica: 7
 • Frekvencija saobraćaja: NISKA